Conference in Łódź

On 11 October 2018, Dr Agata Ignaciuk participated in the conference “Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze”. She presented a paper entitled “Kultury planowania rodziny w PRL: płeć kulturowa w popularnych dyskursach medycznych o antykoncepcji i aborcji (lata 50-80 XX wieku)”.